OBEKO

Om OBEKO

OBEKO höjer kompetensen och gör livet lättare för din Brf-Styrelse.

Din Brf  höjer kompetensnivån hos din Bostadsrättsförenings medlemmar genom att rekommendera Obligatorisk besiktningskontroll, OBEKO, innan överlåtelseavtal undertecknats hos din Mäklare. Boka ett möte med oss och vi gör ett besök hos din förenings styrelse eller på nästkommande årsmöte.

Kontakta  Oss

© 2021. OBEKO

Bjud in OBEKO

Vi beskriver fördelarna med OBLIGATORISK BESIKTNINGSKONTROLL för din BRF!

Fastighetsmäklare Peter Dietz besöker din brf, fastighetsbyrå, bank, bostadsrättsförvaltare, nyproducent och försäkringsbolag.

Tid: Presentationen tar ca 15 minuter. Besöker er gärna i anslutning till årsmöte eller liknande.

Kostnad: Besöket är kostnadsfritt för din brf. Övriga enligt offert.

Agenda

  • Peter Dietz, med erfarenhet av ca 3000 bostadsrättsöverlåtelser, kommer kort att beskriva hur Bostadsrättsmarknaden i Malmö fungerar i praktiken.
  • En kort beskrivning av de myndigheter och instanser som kontrollerar Mäklare och Bostadsrättsföreningar ges.
  • Vilka sanktioner finns för mäklare och Bostadsrättsföreningar? Praktisk erfarenhet mm. Varningsgrundande budgivningsnivåer. Lockpriser. Fastighetsmäklarens egna och närståendes bostadsaffärer. Bristfällig information om din Brf. Vad är god fastighetsmäklarsed i praktisk mening?
  • Hur får mäklaren information om din Bostadsrättsförening och vilket ansvar har din förening för den information som ges? Årsredovisning, mäklarbild, info via hemsida och muntlig information från föreningsrepresentant.
  • Beskrivning av fördelar med att rekommendera obligatorisk besiktningskontroll, OBEKO, innan överlåtelse sker av bostadsrätter i din Brf. Vem vinner och vem förlorar på denna rekommendation?
  • Diskussion gällande aktuella händelser – nya regler och lagar på gång.

Boka via formuläret nedan eller kontakta oss på 040–23 80 00, alternativt maila: kontakt@obeko.se.